Stillingsopslag m/k

http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/ledige-stillinger/

Social- og sundhedsassistent eller social og sundhedshjælper stilling på 30 timer/uge med skiftende vagter dag/aften og hver 3. weekend. Stillingen er med ansættelse pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter.

Dag- og aftenvagter kan være 6, 7 eller 8 timer. I aftenvagten er der 3 medarbejder.

”Vær mod andre som du vil, de skal være mod dig”.

Friplejehjemmet Bedsted Thy er selvejet med bestyrelsen som øverste myndighed.

Vi tilbyder en arbejdsplads med kort beslutningsvej fra ide til handling, højt informationsniveau, stor medindflydelse, medbestemmelse og medansvar.

Vi:

•                 Udviser næstekærlighed, er varme og empatiske.

•                 Sætter beboeren i centrum.

•                 Skaber et trygt og rummeligt hjem for alle, såvel beboere, pårørende, frivillige og ansatte.

•                 Spiser sammen til alle måltider.

•                 Skaber et hjem, hvor vi kan mærke, at livet leves i nærvær og værdighed med respekt for den enkelte beboers ønsker og behov.

•                 Har et uformelt tværfagligt samarbejde.

•                 Er impulsive, kreative og altid glade for et grin, en sang og en dans.

•                 Bidrager og deltager i det frivillige arbejde.

Du:

•                 Kan se dig selv i ovenstående og har relevant uddannelse inden for faget.

•                 Er faglig kompetent og bevidst om egne kompetencer, og kan sige til og fra på faglig vis.

•                 Er lærenem, og lader dig ikke slå ud af uforudsete ting.

•                 Er mødestabil, loyal og fleksibel.

•                 Har lyst til at være vores nye kollega.

•                 Har og kan udvise næstekærlighed og empati.

•                 Bidrager med din mulighed for medindflydelse og medbestemmelse.

•                 Bidrager og deltager i husets aktiviteter sammen med beboere og frivillige.

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Anne Katrine Lier tlf. 23 37 87 82 eller afdelingssygeplejerske Louise Mortensen tlf. 97 97 77 55

Har stillingen din interesse så send en ansøgning, uanset om du tidligere har sendt en uopfordret ansøgning. Grundet Persondataforordning, vær opmærksom på ikke at skrive fulde CPR-nr. i ansøgning.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis, CV, straffeattest samt relevante oplysninger att. til Anne Katrine Lier, sendes til Friplejehjemmet Bedsted Thy, Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy, eller pr. mail til sekretær Line Høj Andresen linh@friplejehjem.dk

Senest fredag den 18. februar 2022 kl. 8.00. Samtaler afvikles tirsdag d. 22/2. 2022.