Vennerne

 

Fra venstre: Betty Jacobsen (kasserer), Mona Thomsen (kasserer udenfor bestyrelsen), Mary Hedegaard, Gertrud Søndergaard, Lis Wensien, Kirsten Andersen (næstformand), Karen Nørgaard (formand)

 

Vedtægter for Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy