Ledige stillinger

Ansøgningsfrist 27/5-24 kl. 10:00.

Medarbejder i køkkenet

Vi søger en ernæringsassistent eller ernæringsmedarbejder med erfaring 16 t./uge som sammen med det resterende køkkenpersonale kan varetage køkkenfunktionen på hverdage og weekend, samt andre forefaldende opgaver i køkkenet og servicedelen. Tiltræde pr. 1. august 2024 eller snarest derefter.

Friplejehjemmet Bedsted Thy består af 24 moderne plejeboliger med eget prouktionskøkken. Vores overordnede værdisæt er “Vær mod andre, som du vil, de skal være imod dig selv”. Vi ønsker bl.a. at skabe et hjem for beboerne, hvor de oplever fællesskab og tryghed. Friplejehjemmet er selvejet med bestyrelsen som øverste myndighed. Vi tilbyder en arbejdsplads med stor medindflydelse, medansvar og kort beslutningsvej fra ide til handling.

Vi forventer at:

  • Du aktivt er med til at skabe et hjem, hvor dagens måltider er højdepunkter og samvær med beboer, medarbejder og hvem der er med som gæst.
  • Du aktivt er med til at sammensætte menuen med hensyn til beboernes ønsker, vaner, vores traditioner og din nytænkning. Kosten skal være sund og ud fra beboernes ernæringstilstand. Kosten skal indeholde årstidens frugt og grønsager, samt tage højde for diæter. Målet er at stimulere beboernes sanser og skabe variation i kosten.
  • Du skal være økonomisk bevidst i forbindelse med indkøb og forbrug, samt medvirke til planlægningen af arbejdet i køkkenet og i forbindelse med måltiderne.
  • Du skal være omstillingsparat og imødekommende over for de tilbagemeldinger og forandringer køkkenet vil møde nu og fremover.
  • Du skal være motiveret for at arbejde tværfagligt, problemløsende og se muligheder frem for begrænsninger.

Du må gerne have faglig relevant uddannelse og erfaring med de nævnte arbejdsopgaver.

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Anne katrine Lier tlf. 23378782. Ansøgning vedlagt relevante oplysninger att. til Anne Katrine Lier, og sendes til sekretær Line Høj Andresen, Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy. Eller E-mail linh@friplejehjem.dk senest mandag d. 27. maj kl. 10. Samtaler afholdes i uge 22 

_________________________

Ansøgningsfrist 27/5-24 kl. 8:00.

Kalder alle natteravne – SSA/SSH

Friplejehjemmet Bedsted Thy søger en nattevagt på 20 timer pr. uge, med arbejde hver 2. weekend.

Friplejehjemmet Bedsted Thy er selvejet med bestyrelsen som øverste myndighed.

”Vær mod andre som du vil, de skal være mod dig”

Friplejehjemmet Bedsted Thy har 24 lejligheder fordelt på 2 etager med en varm hjemlig atmosfære. Vi ønsker at skabe et hjem, hvor man kan mærke at livet leves i nærvær og værdighed med respekt for den enkelte beboers ønsker og behov. Vi lægger vægt på et trygt og rummeligt hjem for alle, såvel beboere, pårørende som frivillige og ansatte.

Vi søger en kollega, som brænder for at arbejde med ældre mennesker, i et hus med blandet beboersammensætning, og det at gøre en forskel for hverdagslivet. En der sætter fagligheden højt og kan tage selvstændige beslutninger, er fleksibel og omstillingsparat og kan se muligheder frem for begrænsninger.

Så har du nemt til smil, er fagligt robust og vil gerne være med at til skabe en god hverdag for vores beboer, er det dig vi står og mangler.

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Anne Katrine Lier tlf. 23 37 87 82 eller afdelingssygeplejerske Louise Mortensen tlf. 97 97 77 55

Har stillingen din interesse så send en ansøgning, uanset om du tidligere har sendt en uopfordret ansøgning. Grundet Persondataforordning, vær opmærksom på ikke at skrive fulde CPR-nr. i ansøgning.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis, CV, straffeattest samt relevante oplysninger att. til Anne Katrine Lier, sendes til Friplejehjemmet Bedsted Thy, Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy, eller pr. mail til sekretær Line Høj Andresen linh@friplejehjem.dk

Ansøgningsfrist 27/5-24 kl. 8:00.

Samtaler afholdes den 29/5-24 vi glæder os til at modtage din ansøgning.

______________________________
opslået 12-04-2024

Vi søger en social- og sundhedsassistent 

Vi har en ledig social- og sundhedsassistent stilling på 30 timer/uge med blandede vagter dag – aften. Arbejde hver 2. eller 3. weekend. Mulighed for ekstra vagter. Med ansættelse snarest.

Friplejehjemmet Bedsted Thy er selvejende med bestyrelsen som øverste myndighed. 

”Vær mod andre som du vil, de skal være mod dig.”

Friplejehjemmet Bedsted Thy har 24 lejligheder fordelt på 2 etager med en varm hjemlig  atmosfære. Vi ønsker at skabe et hjem, hvor man kan mærke at livet leves i nærvær og værdighed med respekt for den enkelte beboers ønsker og behov. Vi lægger vægt på et trygt og rummeligt hjem for alle, såvel beboere, pårørende som frivillige og ansatte.

Vi søger ,en kollega, som brænder for at arbejde med ældre mennesker, i et hus med blandet 

beboersammensætning, og det at gøre en forskel for hverdagslivet. En der sætter fagligheden højt og kan tage selvstændige beslutninger, er fleksibel og omstillingsparat og kan se muligheder frem for begrænsninger. 

Så har du nemt til smil, er fagligt robust og vil gerne være med til at skabe en god hverdag for vores beboere , er det dig vi står 0g mangler. 

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Anne Katrine Lier, tlf. 23 37 87 82 eller afdelingssygeplejerske Louise Mortensen, tfl. 97 97 77 55.

 Har stillingen din interesse så send en ansøgning, uanset om du tidligere har sendt en uopfordret ansøgning. Grundet Persondataforordning, vær opmærksom på ikke at skrive fulde CPR-nr. i ansøgning. 

Ansøgning vedlagt: eksamensbevis, CV, straffeattest samt relevante oplysninger att. til Anne Katrine Lier, sendes til Friplejehjemmet Bedsted Thy, Tværgade 7. 7755 Bedsted Thy, eller pr. mail til sekretær Line Høj Andresen: linh@friplejehjem.dk

Vi holder løbende samtaler og glæder os til at modtage din ansøgning.