Ledige stillinger

Friplejehjemmet Bedsted Thy søger

Social- og sundhedsassistent            

Kærligheden kalder, derfor har vi en ledig

social- og sundhedsassistent stilling på 30 timer/uge med skiftende vagter dag/aften.

Ansættelse pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Vi er vagtplansmæsig på vej med muligheden for at arbejde hver 3. weekend.

Aftenvagter er 8 timer, dagvagter kan være 8 timer eller 6 timers vagter. I aftenvagten er der 3 medarbejder, hvor målsætningen er 2 SSA´er i alle aftenvagter.

Du har mulighed for udbetaling af FO- timer og merarbejde efter individuel aftale.          

 

”Vær mod andre som du vil, de skal være mod dig”.

Friplejehjemmet Bedsted Thy er selvejet med bestyrelsen som øverste myndighed.

Vi tilbyder en arbejdsplads med kort beslutningsvej fra ide til handling, høj informationsniveau, stor medindflydelse, medbestemmelse og medansvar.

Vi:

 • Udviser næstekærlighed, er varme og empatiske.
 • Sætter beboeren i centrum.
 • Skaber et trygt og rummeligt hjem for alle, såvel beboere, pårørende, frivillige og ansatte.
 • Spiser sammen til alle måltider.
 • Skaber et hjem, hvor vi kan mærke, at livet leves i nærvær og værdighed med respekt for den enkelte beboers ønsker og behov.
 • Har et uformelt tværfagligt samarbejde.
 • Er impulsive, kreative og altid glade for et grin, en sang og en dans.
 • Bidrager og deltager i det frivillige arbejde.

 

Du:

 • Kan se dig selv i ovenstående og har relevant uddannelse inden for faget.
 • Er faglig kompetent og bevidst om egne kompetencer, og kan sige til og fra på faglig vis.
 • Er lærenem, og lader dig ikke slå ud af uforudsete ting.
 • Er mødestabil, loyal og fleksibel.
 • Har lyst til at være vores nye kollega.
 • Har og kan udvise næstekærlighed og empati.
 • Bidrager med din mulighed for medindflydelse og medbestemmelse.
 • Bidrager og deltager i husets aktiviteter sammen med beboere og frivillige.

 

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Anne Balsby tlf. 23 37 87 82 eller afdelingssygeplejerske Louise Mortensen tlf. 97 97 77 55

Har stillingen din interesse så send en ansøgning, uanset om du tidligere har sendt en uopfordret ansøgning.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis, CV, straffeattest samt relevante oplysninger att. til Anne Balsby og sendes til Friplejehjemmet Bedsted Thy, Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy, eller pr. mail til sekretær Lene Bang Egeberg lbe@friplejehjem.dk

Senest mandag d. 18/2. 2019 kl. 12.00. Samtaler afvikles mandag d. 25/2. 2019 fra kl. 12.00

Ved ansøgninger pr. mail bedes Du være opmærksom på IKKE at skrive dit fulde CPR-nr, grundet persondataforordningen.