Kontakt

Vil du vide mere?
Har du fået lyst til at besøge os?

Du er altid velkommen til at kontakte os, inden du bestemmer dig for, hvilket hjem der skal være dit nye hjem.

Friplejehjemmet Bedsted Thy
Tværgade 7
7755 Bedsted Thy

Tlf.: 97 97 77 55

Leder
Anne Balsby
Tlf.: 23 37 87 82
Send en mail til leder Anne Balsby

Bestyrelsessekretær
Anne Grethe Olesen
Stationsvej 7
7755 Bedsted

Tlf: 97 94 53 08
Mobil: 61 54 47 25

Send en mail til bestyrelsesmedlem Anne Grethe Olesen