Der er fortsat besøgsrestriktioner

Thisted Kommune har nu udmeldt de nye retningslinjer for besøg på plejecentre i Thisted Kommune.

Vi kan fortsat tilbyde besøg på udendørsarealerne. Men for de
beboere, som af helbredsmæssige årsager eller på grund af de fysiske rammer, ikke kan modtage besøg udenfor, kan de nu få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner.

Vi sender mail ud til de primære kontaktpersoner mandag, for at fortælle, hvordan vi praktisk kan gennemføre det.