Nu er der mulighed for udendørsbesøg på Friplejehjemmet

Maksimalt to besøgende, to meters afstand, og maksimalt 30 minutter til hvert besøg. De seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen giver nu muligheden for, at pårørende kan besøge beboere på Friplejehjemmet på udendørs arealer.

Rent praktisk kan beboerne i stueetagen modtage besøg på deres terrasser, mens beboerne på første sal kan modtage besøg på terrassen ved hovedindgangen.

Vi opfordrer pårørende til at komme på besøg med omtanke. Vælg et besøgstidspunkt efter beboerens daglige rutiner.

Vi tilbyder besøgstider mellem kl. 10-11:30 om formiddagen og kl. 13-16 om eftermiddagen. Der afsættes 30 minutter til hvert besøg, hvoraf de sidste 5 minutter skal bruges til klargøring af besøgsområdet til næste besøg. Besøgende må først komme på det aftalte tidspunkt og skal forlade besøgsområdet, når tiden er gået.

Besøgstider kan aftales på tlf. 97 97 77 55 gerne i god tid før.

Besøgene skal desuden følge Thisted Kommunes retningslinjer:

Der vil fortsat være et stort fokus på at forhindre en spredning af corona, og retningslinjerne herunder er fortsat gældende for alle, der ønsker at besøge centrene.

  • Besøgende med symptomer på COVID-19 har ikke adgang. Besøgende skal samtidig være symptomfri i 48 timer før besøg
  • Besøg skal altid ske efter aftale med plejecentret, og altid foregå på det udpegede besøgssted
  • Maksimalt to besøgende af gange. Der opfordres samtidig til, at det er de samme personer hver gang
  • Den enkelte beboer må maksimalt modtage 3 besøg om ugen
  • To meters afstand mellem besøgende og beboeren, dvs. der må ikke være fysisk kontakt på noget tidspunkt i forbindelse med besøget
  • Besøgende og beboere skal sidde og blive siddende på de opstillede pladser
  • Hvis en beboer rejser sig eller bliver urolig, er det personalets opgave at bringe beboeren til ro. Pårørende skal fastholde to meters afstand
  • Pårørende skal vaske eller spritte hænderne ved ankomst
  • Besøget må maksimalt vare 15-30 min.
  • Der serveres ikke forplejning, ligesom besøgende ikke må medbringe forplejning