Bustur

Sønderhå, Færgegård, Jannerup – et sted vi aldrig har været, chaufførens bror ejer stedet. Videre mod Vang. Vi bestemte at fortsætte til Klitmøller, hvor vi ville nyde den medbragte kaffe. Vi kørte over stok og sten i Vangså, inden vi nåede frem. Vi nød udsigten overhavet. Derefter fortsatte vi til Nors Sø. Lige inden nåede vi at se det nu nedlagte Nors savværk. Turen gik videre over Sjørring, Todbøl, Snedsted til Bedsted. En dejlig tur.