Lucia optog og sang ved kirkekoret

I år prøvede vi Lucia optog ude på torvene og korsang fra torvet i stueplan.