Sct. Hans aften

Sct. Hans aften blev heksen sendt afsted til Bloksbjerg fra Friplejehjemmet Bedsted Thy. Der var hygge med kaffe og dejlig lagkage. Viggo Nielsens søn Peter sendte  et billede af 3 glade deltagere i festen