Når du gerne vil på besøg

Der er jo stadig restriktioner ved besøg på Friplejehjemmet.

Retningslinjerne, som vi følger, er udstukket af Thisted Kommune med baggrund i Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger.

  1. Besøg skal foregå på udearealerne: enten på terrasserne eller på den fælles terrasse ved hovedindgangen.
  2. Besøget kan gennemføres med en gåtur i det fri.
  3. Besøget kan arrangeres indendørs, hvis vejret eller hvis beboerens tilstand ikke tillader udendørs besøg.

Vi anmoder om, at der aftales besøg i god tid før på telf.: 97 97 77 55

De generelle retningslinjer med god håndhygiejne, holden af stand mv. er fortsat gældende. Har du været tæt ved en Covid-19-smittet eller har du sygdomstegn, be’r vi dig om at udsætte besøget.

Vi synes, at det er en rigtig god idé med en kaffekurv, så den tillader vi, at I medbringer på besøget.