Vores nye køkkenteam

TAK for de 43 ansøgninger og for den store interesse, som vi har modtaget til vores køkkenteam på Friplejehjemmet Bedsted Thy. Det glæder os at byde velkommen til Lea, som er uddannet kok og Joan som er uddannet ernæringsassistent. De starter hhv. midt september og første oktober.
Køkkenteamet er nu fuldtalligt sammen med Nathalia og vi glæder os til det tværfaglige samarbejde.

Nathalia har været ansat hos os i køkkenet siden 1/7-16. Lea er uddannet kok og tiltræder vores ledige kokkestilling den 15/9-19, da vores tidligere kok er gået på pension/søgte nye udfordringer. Han sagde op og fratrådte med udgangen af juli måned. Joan er uddannet ernæringsassistent og tiltræder vores ledige ernæringsassistentstilling pr. 1/10-19, idet vores nuværende ernæringsassistent vil videreuddanne sig til bager. Han fratræder med udgangen af september måned.