Før-sommerferie-fest

Før sommerferiefesten blev atter en dejlig aften. Tovholderne Anja, Anna og Line havde lavet en flot oplæg til festen med flot pyntningen af Salen forslag til maden, som Nathalia og Jonas havde lavet flot og lækkert til festen. De unge medarbejder i køkkenet klarede flot servering, oprydning mm.
Timerne summede af snak mellem beboer, pårørende også dem langvejs fra, bestyrelsesmedlemmer og medarbejder. En særlig stemning der opleves levende og vigtig for arbejdet på Friplejehjemmet. Det skal prøves for det er svært at beskrive.
Ved valg af beboer/pårørende repræsentant til Friplejehjemmets bestyrelse blev Knud’s datter Lene valgt for 2 år, og Irene’s søn Jens Olaf valgt til suppleant for 2 år.

Nedenfor er stemningen forsøgt fanget på foto.