Besøg af Sundheds- og ældreminister Thyra Frank

Det er ikke første gang Thyra Frank besøger Friplejehjemmet Bedsted Thy, men første gang hvor hun er her som ældreminister. Beboer, pårørende, medarbejder, bestyrelsesmedlemmer og frivillige mødte Thyra på Torvet efter en kort rundvisning.
Thyra Frank gav sig tid til at hilse på alle og tid til at lytte til beboerne. Der blev talt om det vigtige i at man som ældre har et fritvalg ift. hvor man vil bo og modtage hjælp. Der blev talt om betydningen af at opleve det som ens hjem og ikke en institution, hvor et hjem har eget køkken og man kan glæde sig over at have indflydelse på hvad man kan få at spise. Der blev talt om lovgivning og det øgede dokumentationskrav, samt mulig afbureaukratisering. Samtalen kom selvfølgelig også omkring økonomi at de kommunale plejehjem og friplejehjem ikke kan sammenlignes direkte, da de er under forskellige lovgivninger, regnskabsmæssigt har man ikke de samme poster i regnskabet som kommunal plejehjem kontra friplejehjem.
Tiden sammen fløj afsted. Vi siger tak for besøget.
Herunder har vi fanget nogle glimt fra tiden sammen.