Med vennerne på køretur og spisning i Doverodde Købmandsgård

Sikke glade og tilfredse beboere, venner og medarbejdere