FRIHEDSFESTAFTEN tirsdag d. 6. Maj i salen

I anledningen af Danmarks befrielse 4. Maj 1945 arrangerede aktivkommiteen og Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy en FRIHEDSFESTAFTEN med Tapio Juhl’s egne oplevelser som krigsbarn. Tapio var 2 år gammel da han kom fra Finland til Danmark.
Arrangementet var en rigtig god aften, hvor publikum ca. 90 personer lyttede intens til Tapio’s beretning.