Bestyrelsen for Friplejehjemmet Bedsted Thy

i dag stillede den fuldtallige bestyrelse for Friplejehjemmet Bedsted Thy op til fotografering.